Ide-husets kalender 2019
Dato i dag:
September:

GRILLFEST I IDÉ-HUSET
Torsdag d. 12. september 2019, kl. 15.00
med partner eller ven / veninde.

Vi starter med kaffe og te - for den første kop kr. 5,00.

Grillen tændes ved 17-tiden.

HUSK:
Din egne madvarer og tilbehør.

Der kan købes drikkevarer på stedet til rimelige priser.

Overskuddet er med til at dække udgifter til kul m.m.

Tilmeldingsblanket:
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 5.september 2019, gerne her på tilmeldingsblanketten

Kan du ikke tilmelde dig der, kan du i stedet gøre det til:
Tom Jensen
Telefon 39 63 90 40
Mail: tom.jensen@webspeed.dk


Vi har brug for hjælp til opsætning af telte onsdag d.11. september kl.10.

Vi har brug for hjælp til oprydning fredag d.13. september kl. 10.

Så meld jer til på Tilmeldingsblanketten
- eller til Ib:
vidib@get2net.dk
og skriv, hvad I vil hjælpe med og hvornår, senest 6.september.


NB. I tilfælde af dårligt vejr:
Ring på dagen til 39 40 05 60

Mange hilsner og fortsat god sommer.
Bestyrelsen
Tom Jensen