*Kat på stensøjle, Hugo Liisberg 1950, Nymosehave

Læs her om Ide-husets historie

Ældremobiliseringen iværksatte i 1995 et 3-årigt projekt, Ældre hjælper Ældre, finansieret af Socialministeriet.
Via Charlotte-klubben kom Ældre hjælper Ældre i Vangede/Gentofte i gang.

1997 – begyndte Besøgstjenesten i Charlotteklubbens lokaler på Vangede Bygade.

1998 – blev vort Ide-værksted grundlagt i de nuværende lokaler i kælderen på Nymosehave. Forinden havde frivillige ryddet kælderen og sat værkstedet i stand.

2000 – blev "smalfilm overført til video" påbegyndt i Ide-video under primitive forhold i DUI-hytten på Horsevej. Her skulle opstillingerne pakkes sammen, hver gang efter endt brug.

2001 – aktiviteten med Ide-Mad blev sat i gang dette år.

2002 – I foråret var vi så heldige, at få stillet flere lokaler til rådighed på Nymosehave.
Ved Gentofte Kommunes velvilje blev et par af Mosegårdsskolens tidligere lokaler nedlagt, og Gentofte Kommune sørgede for istandsættelsen med stor hjælp fra mange Ældre hjælper Ældre-frivillige.

Indvielsen af de nye lokaler, som fik navnet Ide-huset, fandt sted den 11. september, hvor Ide-video rykkede ind, Ide-data blev oprettet, Telefonstjernen åbnede, og Besøgstjenesten fik sin base her.

I forbindelse med udvidelsen af aktiviteterne overgik Ide-huset som selvstændig Ældre hjælper Ældre-medlem under Pensionisternes Samvirke.

2006 – I slutningen af året tildeler Gentofte Kommunalbestyrelse
Ide-huset Gentofte Komnunes Ældrepris.

2008 I oktober under kampagnen "Netsikkerhed NU 2008" var Ide-huset blandt de udvalgte, som fik besøg af videnskabsminister Helge Sander.
I besøget deltog også borgmester Hans Toft, og de fik begge en orientering om vort udstyr og arbejde, som gjorde et godt indtryk.

2010 - I oktober var en offentlig rumænsk delegation på 14 medlemmer gennem Videnskabsministeriet på besøg i Danmark, for at høre om vore erfaringer med IT og Ældre. I den anledning fik Ide-huset besøg af denne delegation, tillige med repræsentanter fra Videnskabs-ministeriet og Ældremobiliseringen - Ældre hjælper Ældre - med Morten Lembke i spidsen.
De hørte om Ide-husets og dets virke og beså de forskellige "arbejds-pladser", hvor man var beskæftiget med diverse projekter. Der var stor interesse, og der blev stillet mange gode spørgsmål.

2012 - I efteråret blev vi desværre nødt til at ophøre med vor populære aktivitet Ide-mad , idet vor vellidte og dygtige underviser og inspirator, som var med fra starten af 2001, ønskede at indskrænke nogle af sine mange aktiviteter. Det har desværre ikke pt. været muligt at finde en ny til at lede Ide-mad.

2013 - Pensionisternes Samvirke, hvorunder Ældremobiliseringen har befundet sig, er med virkning fra januar 2014 blevet fusioneret med Danske Pensionister og Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, og en ny organisation har fået sit navn - Danske Seniorer.

Ældremobiliseringen fortsætter med projektet Ældre hjælper Ældre indtil årsskiftet, hvor Ældremobiliseringen ophører. Derefter bliver Ældre hjælper Ældre en del af Danske Seniorer.

Er du interesseret i at vide mere om denne fusion, kan du få bladet SeniorBladet nr. 1 & 2 i Ide-huset.

I 2013 har Ide-huset også måttet ændre status, idet kravene fra det offentlige gjorde, at vi måtte stifte foreningen Ide-huset - Vangede.

2014 - Ninna Dyhrmann har trukket sig som kontaktperson og leder af Besøgstjenesten. På generalforsamlingen blev Ninna takket for sin mangeårige indsats på posten. Hun fortsætter som besøgsven.

Anita Enkebøll, som har overtaget posten, har gode erfaringer fra et mangeårrigt arbejde i ældreplejen, og bestyrelsen glæder sig til det nye samarbejde.

Støtte til husets virke kommer fra § 18-midlerne.

Ide-huset ledes i dag af en bestyrelse bestående af repræsentanter for de enkelte tjenester/aktiviteter.