2820 Gentofte
den, 18.januar 2018

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling

i filmsalen i Nymosehave
onsdag d. 7. marts 2018
kl. 10:00

Dagsorden:

I henhold til § 5 stk. 4 i vedtægterne.

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning fremlægges
    til godkendelse.
  4. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  5. Budgettet fremlægges til godkendelse.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg af formand i lige år.
  9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af revisor.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Ad. Pkt. 08: Leif Madsen ønsker at trække sig. Bestyrelsen forslår Tom Jensen, video mandag.

Ad. pkt. 09: På valg er: Bent Enkebøll, Niels Hansen, Gert Ibsen, som er villige til genvalg.


På bestyrelsens vegne


Leif Madsen, formand
Ib Andersen, næstformand